bannerAMIN2021_2

Họp nhóm công tác ASOMM lần thứ 5 và các cuộc họp liên quan

Nhằm thảo luận nội dung trù bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) và các Hội nghị liên quan dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2021 tại Việt Nam. Từ ngày 29-31/3/2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức thành công Họp nhóm công tác ASOMM (JWG) lần thứ 5 và các Cuộc họp liên quan theo hình thức trực tuyến.

Tổng kết, đánh giá các kết quả hợp tác ASEAN về khoáng sản

Tổng kết, đánh giá các kết quả hợp tác ASEAN về khoáng sản

Dựa trên báo cáo kết luận Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 7 (AMMin 7) được tổ chức ngày 13/12/2019 tại Băng Cốc, Thái Lan, Ban Thư ký ASEAN đã ghi nhận Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức AMMin 8 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam năm 2021.

Tăng cường tuyên truyền cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các hội nghị liên quan

Tăng cường tuyên truyền cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản và các hội nghị liên quan

Để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMIN8) và các Hội nghị liên quan, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ cho các hội nghị này.

Đảm bảo an toàn trong tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản

Đảm bảo an toàn trong tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên công tác tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản (ASOMM) ra đời vào tháng 12 năm 1995 tại Băng Cốc, Thái Lan dựa trên đề xuất của Ban Thư ký ASEAN và In-đô-nê-xi-a tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 5 được tổ chức vào ở Băng Cốc, Thái Lan.

Việt Nam đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị cấp cao lĩnh vực khoáng sản

Việt Nam đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị cấp cao lĩnh vực khoáng sản

Chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + 3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 sẽ được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến kết nối 10 điểm cầu nước các nước ASEAN và 3 quốc gia ASEAN+3, dự kiến tuần đầu tháng 10 năm 2021.

 

geosea2018.dgmv.gov.vv