THÔNG BÁO

 

     Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng Hội Địa chất Việt Nam trân trọng thông báo:

     Không tổ chức ngày “Gặp mặt truyền thống” hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Địa chất Việt Nam, trước đây đã dự kiến tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020.

     Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng Hội Địa chất Việt Nam trân trọng thông báo đến các đơn vị của Tổng cục, các Hội của Tổng Hội và đề nghị thông báo tiếp đến mọi người được biết.

Trân trọng./.

                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Ban Tổ chức