Qua báo cáo tổng kết, ý kiến phát biểu của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 là động lực to lớn đã thúc đẩy, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

bo truong 1

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử với 3 trọng tâm là cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính hiện đại, kỷ cương, liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả và tiêu chí đánh giá. Thực hiện công thức 4-3-2 trong giải quyết thủ tục hành chính là: “Bốn tăng: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân”; Ba giảm: “Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện”; Hai không: “Không sách nhiễu, không trễ hẹn”.

Để làm được như vậy, theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, công tác thi đua, khen thưởng cần phải đổi mới mạnh mẽ, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; đề cao vai trò của từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Cần có cơ chế khuyến khích việc đăng ký các sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo, không chỉ dừng lại ở trong ngành mà còn huy động được sự tham gia của toàn xã hội; có tiêu chí cụ thể để bình chọn, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cũng như nhân rộng để tạo sức lan tỏa cho các phong trào.

Kịp thời phát hiện, đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các cá nhân có nhiều sáng kiến, thành tích trong các phong trào thi đua.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ giữa các cụm, khối thi đua, trong toàn Ngành và với các ngành khác để tăng cường sự gắn kết, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, và phối kết hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường làm việc thực sự thuận lợi, tạo động lực, văn minh, văn hóa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, cụm thi đua căn cứ Chủ đề của phong trào thi đua, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và tình hình thực tế của đơn vị, phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, vì sứ mệnh của Ngành chúng ta, vì uy tín, danh dự của từng cán bộ công tác trong ngành, hãy thi đua, nỗ lực phấn đấu từ hôm nay, đổi mới sáng tạo hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, tăng tốc bứt phá hơn nữa vì sự nghiệp phát triển bền vững của Đất nước, vì một Việt Nam hùng cường.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

bo truong 2

Tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân đã trao Bằng khen Điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường cho 28 tập thể và 57 cá nhân của ngành TN&MT, vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

bo truong 3

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Trần Quý Kiên trao Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

bo truong 4

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

I. TẬP THỂ

1. Vụ Pháp chế.

2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

4. Cục Biến đổi Khí hậu.

5. Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính, Tổng cục Quản lý đất đai.

6. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

7. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

8. Phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam.

9. Trung tâm Viễn thám và Tai biến Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

10. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

11. Báo Tài nguyên và Môi trường.

12. Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

17. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.

18. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên.

19. Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

20. Phòng Đo đạc và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

21. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

22. Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

23. Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

24. Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định.

25. Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

26. Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

27. Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

28. Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

 

II. CÁ NHÂN

1. Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

2. Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

3. Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai.

4. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

5. Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

6. Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

7. Ông Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học và Đo đạc và Bản đồ.

8. Bà Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.

9. Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

10. Ông Phạm Quý Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

11. Ông Đào Đức Hưởng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

12. Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch-Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

13. Bà Dương Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

14.  Bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai

15. Ông Trần Long Hưng, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính và Văn thư lưu trữ, Văn phòng Bộ.

16. Ông Trần Cảnh Tiêu, Trưởng phòng Mạng lưới trạm và Thông tin Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

17. Ông Dương Trọng Nghĩa, Điều tra viên tài nguyên - môi trường, Đoàn Địa vật lý biển, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

18. Ông Hoàng Thế Dũng, Trưởng phòng Biên giới trên đất liền, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

19. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

20. Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

21. Bà Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng khoa học Công nghệ và Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

22. Ông Đinh Thi Hào, Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

23. Ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

24. Ông Trịnh Xuân Ba, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

25. Ông Phan Văn Phong, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

26. Ông Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

27. Ông Võ Duy Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

28. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.

29. Ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

30. Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

31. Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

32. Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

33. Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

34. Ông Phạm Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

35. Ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu  

36. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

37. Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

38. Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

39. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

40. Ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai.

41. Ông Ngô Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

42. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

43. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

44. Ông Nguyễn Nhựt Pháp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

45. Ông Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

46. Ông Nguyễn Duy Hồng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

47. Ông Nguyễn Trường Tuấn, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

48. Ông Nguyễn Bá Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

49. Ông Nguyễn Việt Anh, Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

50. Ông Nguyễn Tiến Kiều, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

51. Bà Trần Thị Thanh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.

52. Ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

53. Ông Võ Văn Nam, Giám đốc Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

54. Ông Nguyễn Công Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

55. Ông Nguyễn Hoàng Tân, Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

56. Bà Châu Thị Kim Thoa, Chánh Văn phòng, Văn phòng Công tác Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

57. Ông Lê Hải Điệp, Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Nguồn tin: Khương Trung - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường