Sáng 2/10, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Địa chất Việt Nam. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tham dự buổi lễ.
      Đến dự buổi lễ có: Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên; Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Hải Dũng, Nguyễn Linh Ngọc; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Tổng hội Địa chất Việt Nam; Lãnh đạo 16 Hội chuyên ngành thuộc Tổng hội và Văn phòng Tổng hội; Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Tổng cục ĐC&KS Việt Nam qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 

thu trung kien

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại buổi gặp mặt

       Phát triển năng lực, công nghệ điều tra đánh giá địa chất - khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản theo hướng hiệu quả, bền vững

     Báo cáo 75 năm phát triển ngành Địa chất Việt Nam, PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương - Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Trong quá trình phát triển, mặc dù có những thay đổi về tổ chức nhưng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nói riêng, ngành Địa chất Việt Nam nói chung luôn phát huy được truyền thống và tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tựu. Công tác điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản cũng như đánh giá, thăm dò khoáng sản ngày càng được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường; đặc biệt hoàn thiện pháp luật về khoáng sản, tạo hành lang pháp lý để quản lý hoạt động khoáng sản theo hướng hiệu quả, bền vững, đảm bảo môi trường và an ninh, quốc phòng.

       Ngành Địa chất đã liên tục phát triển về năng lực, công nghệ điều tra đánh giá địa chất - khoáng sản và các tài nguyên địa chất khác. Các đơn vị địa chất ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi cả nước, phối hợp triển khai các đề án có quy mô lớn với sự điều hành thống nhất. Các Viện, các Trường Đại học đã phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành. Các Tập đoàn: Dầu khí Quốc gia, Than - Khoáng sản Việt Nam đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Các nhà địa chất Việt Nam đã tạo dựng hình ảnh đẹp, tích cực trong khoa học, đoàn kết, phối hợp, dưới mái nhà chung của nhiều thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động địa chất trên toàn quốc…

    Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng đã đạt được những kết quả quan trọng. Hàng ngàn điểm mỏ, mỏ của hơn 60 loại khoáng sản đã được điều tra, đánh giá ở các mức độ khác nhau trên toàn bộ lãnh thổ. Đến nay, đã có trên 3.000 khu vực đang khai thác gần 50 loại khoáng sản khác nhau trên phạm vi cả nước như: than, khoáng sản kim loại, phi kim loại, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu xi măng, nước khoáng... Giá trị sản lượng ngành công nghiệp khai khoáng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của đất nước; thu ngân sách nhà nước từ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng khoáng sản của các ngành kinh tế trong nước và một phần để xuất khẩu”, PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương nhấn mạnh.

     Theo PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương, bên cạnh những thành tựu trong công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản địa chất và điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng, các công tác khác như: điều tra địa chất đô thị, địa chất môi trường, tai biến địa chất và di sản địa chất; điều tra địa vật lý; lưu trữ, xuất bản, thông tin và bảo tàng địa chất; hợp tác và thực hiện nghĩa vụ quốc tế… cũng đạt được những kết quả nhất định.

nguyen Bo truong

Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục trong 75 năm qua

       Ngành địa chất luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào

       Đánh giá cao những nỗ lực, vượt qua khó khăn, giản khổ, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào của Ngành Địa chất trong 75 năm qua, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cho rằng, trong thời gian tới, Tổng cục Địa chât và Khoáng sản Việt Nam cần chú trọng đầu tư hơn nữa đến các công cụ, thiết bị hiện đại cũng như con người tiếp cận, sử dụng được hiệu quả các công cụ thiết bị này để Ngành tiếp tục phát huy và khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

     Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Luật Khoáng sản được triển khai trong những năm qua đã đóng vai trò quan trọng trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản vào nề nếp, phát huy nguồn lực quan trọng của nhà nước.

TCT Do cang Duong

PGS.TS. Đỗ Cảnh Dương – Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo 75 năm phát triển ngành

Địa chất Việt Nam

     “10 năm qua, ngành Địa chất Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Trong đó, phải kể đến việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" - Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao những thành tựu của Ngành trong triển khai Chiến lược, đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách, quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; trên cơ sở đó, đến năm 2022 hoàn thành việc xây dựng Luật Khoáng sản (mới) để Chính phủ trình Quốc hội khóa XV ban hành.

lanh dao Tocng cuc

Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại buổi gặp mặt, tọa đàm

     Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát để có định hướng cơ cấu tổ chức, đảm bảo bộ máy tinh gọn hiệu quả. Công việc này cần được thực hiện một cách bài bản, trên cơ sở đoàn kết nhất trí, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các công việc tiếp theo.

Toan cach

Toàn cảnh tọa đàm

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (Mai Đan)