bannerAMIN2021_2

Họp nhóm công tác ASOMM lần thứ 5 và các cuộc họp liên quan

Nhằm thảo luận nội dung trù bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) và các Hội nghị liên quan dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2021 tại Việt Nam. Từ ngày 29-31/3/2021, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức thành công Họp nhóm công tác ASOMM (JWG) lần thứ 5 và các Cuộc họp liên quan theo hình thức trực tuyến.

Tổng kết, đánh giá các kết quả hợp tác ASEAN về khoáng sản

Tổng kết, đánh giá các kết quả hợp tác ASEAN về khoáng sản

Dựa trên báo cáo kết luận Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 7 (AMMin 7) được tổ chức ngày 13/12/2019 tại Băng Cốc, Thái Lan, Ban Thư ký ASEAN đã ghi nhận Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức AMMin 8 và các Hội nghị liên quan tại Việt Nam năm 2021.