Kết luận thanh tra

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi xi măng tại núi Cây Xoài , núi Bãi Voi và tại phần phía Bắc núi Khoe Lá xã Bình An huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công tyTNHH Siam City Cement ( Việt Nam)

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Kết luận thanh tra

Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công ty TNHH Đức Quân.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế đối với đá vôi, đá sét làm nguyên liêu sản xuất xi măng tại mỏ Scroc Con Trăng xã Tân Hòa huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tay Ninh./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm:

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc.

Địa chỉ: 126 Lý Nam Đế, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0243. 776 .1252

Địa danh khu vực thăm dò: Thăm dò đá gabro làm ốp lát khu vực xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (khu II và khu III).

Diện tích đề nghị thăm dò: 64,8 ha.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Công văn số 306/TTg-CN ngày 13/3/2019.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc.

Địa chỉ: 126 Lý Nam Đế, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0243. 776 .1252

Địa danh khu vực thăm dò: Thăm dò đá gabro làm ốp lát khu vực xã Hương Giang và xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (khu I).

Diện tích đề nghị thăm dò: 28,7 ha.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Công văn số 306/TTg-CN ngày 13/3/2019.

 

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.