Kết luận thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế đối với đá vôi, đá sét làm nguyên liêu sản xuất xi măng tại mỏ Scroc Con Trăng xã Tân Hòa huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty Cổ phần xi măng Fico Tay Ninh./.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: