Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi xi măng tại núi Cây Xoài , núi Bãi Voi và tại phần phía Bắc núi Khoe Lá xã Bình An huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công tyTNHH Siam City Cement ( Việt Nam)

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: