Thanh tra chuyên đề xác định sản lượng KS khai thác thực tế trong HĐKT, sử dụng đá vôi tại mỏ đá vôi núi Túc Khối xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang của Công ty TNHH Đức Quân.

Văn phòng Tổng cục./.

Các tệp gắn kèm: