Trong năm 2013, việc sử dụng than trong sản xuất điện năng tại Đức đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1990.

          Theo thống kê, trong năm 2013, việc sử dụng than trong sản xuất điện năng tại Đức đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1990, bất chấp chiến dịch giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và sử dụng năng lượng của chính phủ đến năm 2022. Các số liệu nghiên cứu đã cho thấy, việc sử dụng than bitum và than linhit đã sản xuất ra một lượng điện chiếm 45,5% trong tổng sản lượng điện của cả nước năm 2013, cao hơn nhiều so với năm 2012. Lượng than nâu được sử dụng đển sản xuất ra 162 tỷ KWh, tương đương với 25% tổng sản lượng điện của cả nước là 629 tỷ KWh trong năm 2013.

          Trước tình trạng trên, các nhà môi trường học đã cảnh báo mức độ gia tăng này, đòi hỏi phải nâng cao chi phí xây dựng và vận hành các nhà máy điện chạy than, xử lý ô nhiễm không khí và vật liệu thải của các nhà máy này./.

Nguồn: http://www.vinamin.vn