Công ty CP Atomredmetzoloto thuộc Tập đoàn ARMZ Uranium Holding Co.(Nga), thông báo công ty con JSC Dalur vừa tiến hành khai thác thử nghiệm đất hiếm (REM), một sản phẩm phụ trong quá trình ngâm chiết urani.

Sản xuất đất hiếm trong ngành Urani tại Nga

Nhà máy chế biến urani của JSC Dalur

Một lượng lớn REM được phát hiện trong dung dịch ngâm chiết sản phẩm từ JSC Dalur được chuyển đến nhà máy chế biến tại Lermontov để xử lý lần cuối và sản xuất ra 99,9% oxt scanđi và hợp kim alumin scanđi. Nhà máy chế biến Lermontov processing plant do Công ty Intermix Met LLC sở hữu và là đối tác của ARMZ và đồng thời là nhà đầu tư của dự án. Vào năm 2012, khoảng 35 triệu rúp (xấp xỉ khoảng 1,2 triệu USD) đã được đầu tư vào dự án này. Dự tính, trong giai đoạn 2013 – 2023, dự án sẽ được đầu tư thêm khoảng 17 triệu USD. ARMZ đã lập kế hoạch nâng cao sản lượng lên 24,5 tấn tinh quặng REM vào năm 2013 và 134 tấn vào năm 2023. Các sản phẩm REM cuối cùng chủ yếu sẽ được sử dụng trong ngành công nghiệp vũ trụ của Nga.

Igor Zhilkin, chuyên gia của ARMZ, cho biết, “dự án mới này sẽ cho phép chúng tôi nâng cao đáng kể hiệu quả chi phí trong JSC Dalur”./.

Nguồn: www.mining.com