Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Than Trung Quốc, ông Liang Jiakun cho rằng đến năm 2020, tiêu thụ than ở Trung Quốc sẽ vào khoảng 4,8 tỷ tấn/năm.

Tiêu thụ than ở TQ


Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội, trong báo cáo ông đã phân tích thực trạng và triển vọng phát triển của ngành công nghiệp than Trung Quốc, báo cáo cũng chỉ ra rằng hiện nay tỷ lệ than trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp ở Trung Quốc vẫn còn khá cao - trên 60%, nhịp độ tăng trưởng của ngành than cũng không ngừng gia tăng, từ 2,35 tỷ tấn trong 2005 đã tăng lên – 3,65 tỷ tấn vào năm 2012, tăng bình quân hàng năm 190 triệu tấn. Ông Liang Jiakun cũng cho biết thêm rằng điều đặc biệt xảy ra đối với ngành than Trung Quốc là trong những năm vừa qua số lượng các mỏ của nước này giảm đi đáng kể (từ 24.800 mỏ xuống còn 14.000 mỏ) nhưng công suất của các mỏ thì lại tăng lên (trung bình tăng thêm từ 90 nghìn tấn đến 260 nghìn tấn mỗi mỏ). Sự phát triển với tốc độ cao cũng góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tốc độ phát triên các ngành kinh tế khác như công nghiệp điện, công nghiệp luyện cốc, công nghiệp gang thép.v.v… Ngành than Trung Quốc cũng đang tích cực áp dụng các công nghệ xanh, thân thiện với môi trường, trong quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường.

Một trong những vấn đề bây giờ phải đối mặt với ngành công nghiệp than Trung Quốc là lượng than tiêu thụ ngày càng tăng. Trong năm 2012, nước này sản xuất được 3,65 tỷ tấn và tiêu thụ tới 3,52 tỷ tấn. Ông Liang Jiakun, trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải chuyển đổi mạnh mẽ, thực hiện cơ chế quản lý sáng tạo và thiết lập một hệ thống chi nhánh phân phối mới đảm bảo cung cấp than có chất lượng, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo an ninh năng lượng, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường, cũng như phát triển bền vững./.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: http://www.vinamin.vn