Sở TN&MT tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng 14/5, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở TN&MT (14/5/2003 – 14/5/2013). Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị Bộ TN&MT, các Sở, ban ngành tỉnh Lào Cai cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành TN&MT.

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hội thảo quốc tế về địa chất và khoáng sản ASEAN lần thứ nhất (GeoASEAN1)

Nằm trong Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN (AMCAP) giai đoạn 2011 – 2015 được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản ASEAN lần thứ 3 (AMMin 3). Tại AMMin 3, Bộ trưởng TN&MT Việt Nam Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng các nước ASEAN về khoáng sản đã thông qua đề xuất tổ chức Hội thảo Titan ASEAN, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì Hội thảo.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 2/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội. Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, bao gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT Lào

         Chiều 26/4, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Bộ TN&MT nước CHDCND Lào. Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai, lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ, Viện, và một số Trung tâm thuộc Bộ, trường Đại học TNMT.

Kết luận Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai tổ chức Hội thảo khoáng sản Titan ASEAN

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Hội thảo khoáng sản Titan Asean. Tham dự cuộc họp gồm có Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương; đại diện các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Địa chất, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn tại cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư Liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về hoàn chỉnh Thông tư liên tịch “Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Tham dự cuộc họp gồm: Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên, đại diện các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Chính sách và Pháp chế, Văn phòng và Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.