Hội thảo quốc tế về địa chất và khoáng sản ASEAN lần thứ nhất (GeoASEAN1) chuyên đề khoáng sản titan sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2013 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hội thảo quốc tế về địa chất và khoáng sản ASEAN lần thứ nhất (GeoASEAN1)


          Nằm trong Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN (AMCAP) giai đoạn 2011 – 2015 được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản ASEAN lần thứ 3 (AMMin 3). Tại AMMin 3, Bộ trưởng TN&MT Việt Nam Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng các nước ASEAN về khoáng sản đã thông qua đề xuất tổ chức Hội thảo Titan ASEAN, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì Hội thảo.

          Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đại diện đến từ các nước thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đại biểu quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới có thế mạnh trong thăm dò, khai thác và chế biến titan, cũng như các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm đến khoáng sản titan.

          Mục tiêu của Hội thảo là giới thiệu và thảo luận về đặc điểm địa chất, thăm dò, khai thác, tuyển quặng, chế biến và sử dụng titan phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế-xã hội và giảm thiểu tác hại tới môi trường trong khai thác và chế biến titan với 02 chủ đề: Tiềm năng khoáng sản titan ở các nước thành viên ASEAN và Công nghệ khai thác, chế biến, lĩnh vực sử dụng titan và bảo vệ môi trường, Cơ hội đầu tư ở Việt Nam và các nước ASEAN và thúc đẩy hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản theo Kế hoạch Hành động Hợp tác Khoáng sản ASEAN giai đoạn 2011 - 2015.

Văn phòng Tổng cục./..