Họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở cơ quan, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn đã chủ trì buổi họp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản”. Tham dự buổi họp có đầy đủ các thành viên trong Ban soạn thảo Thông tư và Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Hà Giang: Thu hồi giấy phép đầu tư 3 dự án khai thác khoáng sản có sai phạm

UBND tỉnh Hà Giang đã thu hồi giấy phép đầu tư của 3 dự án khai thác khoáng sản (trong đó có 2 dự án đang trong giai đoạn I và thu hồi 1 dự án giai đoạn II) do các dự án này có nhiều sai phạm.

Theo đó, 2 dự án khai thác khoáng sản giai đoạn I gồm: Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ mangan Bản Lò, xã Đông Minh (huyện Yên Minh) của Công ty TNHH Hải Dương; Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ Pả Láng, thôn Phín Lủng, xã Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Toàn Năng. Dự án thuộc giai đoạn II bị thu hồi là Dự án khai thác mỏ chì kẽm Súa Nhè Lử, xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc) của Công ty cổ phần Thương mại Á Châu. Sau nhiều lần các ngành chức năng của tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục sai phạm, song các doanh nghiệp này không chấp hành yêu cầu của đoàn thanh tra.