Ngày 19/3/2013, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Việc khai thác vàng sa khoáng tràn lan ở tỉnh Kon Tum đã gây ra nhiều hệ lụy

Việc khai thác vàng sa khoáng tràn lan ở tỉnh Kon Tum đã gây ra nhiều hệ lụy

        Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Turn (Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 22/2/2013 của UBND tỉnh); thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh). UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nói trên theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản (đá, cát, sỏi...) trên địa bàn. Trên cơ sở đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, các trường hợp chủ đầu tư khai thác khoáng sản không đúng nội dung cấp phép, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung cam kết với địa phương, ảnh hưởng xấu đến môi trường và cuộc sống của người dân./.

Nguồn: www.tainguyenmoitruong.com