Phái đoàn kỹ nghệ mỏ của Australia sang Việt Nam trong 3 ngày từ 11 đến 13/5/2009 để tìm hiểu về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cung ứng vật tư, thiết bị khai thác, chế biến than và khoáng sản. Phái đoàn gồm 15 công ty Australia chuyên môn về những lĩnh vực thiết bị, công nghệ, tiêu thụ và dịch vụ liên quan đến khai thác, chế biến khoáng sản.

Một hội thảo chuyên ngành được tổ chức vào ngày 12/5/2009 với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và được Hãng Aurecon Australia Pty Ltd tài trợ. Sau đó đoàn sẽ đi thăm mỏ đồng Sin Quyền và Công ty luyện đồng Tằng Lỏong tại Lào Cai vào ngày 13/5/2009.

Thông qua các hoạt động trao đổi giao lưu tại hội thảo, đại biểu tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ các khách hàng và các cơ quan Nhà nước chủ chốt, trong đó có Vinacomin và các tổng công ty Nhà nước có hoạt động trong công nghiệp khai mỏ, và các công ty tư nhân của Việt Nam cũng như nước ngoài đang hoạt động trong ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam.

Australia là nước dẫn đầu thế giới về công nghiệp mỏ với doanh thu từ xuất khẩu nguyên liệu khoáng sản trong năm 2008 tăng 11%, tới mức kỷ lục là 116 tỷ đô la Australia. Các công ty tham gia trong phái đoàn mang đến Việt Nam công nghệ khai mỏ và dịch vụ chuyên môn thuộc đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực như khảo sát, lập kế hoạch và luận chứng khả thi, quản lý dự án, phát triển hạ tầng và vận hành, sản xuất và chế tạo, bảo trì và sửa chữa thiết bị, phục hồi và quản trị môi trường khai thác.

 (Theo http://www.monre.gov.vn)