Với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, quản lý tài nguyên khoáng sản và hợp tác quốc tế, ngày 03 tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng ký kết vào Biên bản Ghi nhớ giữa hai Bên.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại buổi Lễ

Theo đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cam kết hợp tác trong các lĩnh vực và vấn đề sau:

- Hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về địa chất và khoáng sản, đổi mới kỹ thuật công nghệ trong điều tra địa chất về khoáng sản cũng như thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

- Hợp tác nghiên cứu phát triển lĩnh vực địa chất ứng dụng và dự báo các tai biến và giảm nhẹ thiệt hại do chúng gây ra.

- Hợp tác để mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng các đề tài, đề án hợp tác với nước ngoài, đồng thời nâng cao trình độ khoa học và công nghệ mỗi Bên trong quá trình hội nhập và phát triển.

- Hỗ trợ để tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khoáng sản, khoáng chất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và các quy định hiện hành. Trong đó chú trọng hợp tác nghiên cứu với các quốc gia thuộc ASEAN và các quốc gia quan tâm khác.

- Tiếp xúc, làm việc và trao đổi học thuật giữa các đơn vị trực thuộc của mỗi Bên ở tất cả các cấp về chương trình đào tạo, hỗ trợ chuyên gia, hội thảo và thảo luận khoa học.

Viện trưởng Viện Địa chất Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi Lễ

Đồng thời, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật về ứng dụng khoa học công nghệ mới trong quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản; thường xuyên thông tin về những vấn đề liên quan đến pháp luật về khoáng sản, chính sách, chiến lược và nhu cầu sử dụng khoáng sản; hợp tác thực hiện triển khai công tác điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản hiệu quả, đúng pháp luật.

Văn phòng Tổng cục./.