Ngày 09 tháng 3 năm 2012, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Michael Parson - Viện chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường và bà Vũ Thu Hằng thuộc Chương trình giảm thiểu biến đổi khí hậu - Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc - UNDP về các dự án hỗ trợ ODA, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Tham dự buổi làm việc giữa Phó Tổng Cục trưởng (PTCT) và đại diện UNDP có đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc cơ quan Tổng cục. PTCT Đỗ Cảnh Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Khoáng sản, công tác xây dựng các văn bản dưới Luật, và xây dựng thể chế, từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá tác động của Luật Khoáng sản đến người dân và doanh nghiệp. Cũng tại buổi làm việc, đại diện các Cục, Vụ chức năng đã đề xuất các dự án lớn, mong muốn UNDP sẽ tạo điều kiện, làm đầu mối với các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm để hỗ trợ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản xây dựng và triển khai nhiệm vụ.

Đại diện của UNDP cho biết UNDP sẽ hỗ trợ kỹ thuật, các công cụ mới để cải thiện quá trình đánh giá xây dựng thể chế. Tổng cục cần đề xuất những dự án cụ thể, có hiệu quả cao để UNDP xem xét và đánh giá.

Văn phòng Tổng cục./ .