Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Hội nghị đại biểu, cán bộ viên chức năm 2017 của Liên đoàn Vật lý Địa chất vào ngày 03 tháng 3 năm 2017. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tổng cục cùng 70 đại biểu của đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Vật lý Địa chất đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ để góp phần vào thành tích chung của Tổng cục trong năm 2016. Tổng Cục trưởng cho rằng: Liên đoàn Vật lý Địa chất là một đơn vị có đặc tính chuyên sâu về công tác địa vật lý, đã được Nhà nước đầu tư các thiết bị hiện đại. Nhiệm vụ sắp tới của đơn vị rất nặng nề, khó khăn, cần quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý để phát huy hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị mà mục tiêu trọng tâm là khoáng sản nằm ẩn sâu và dưới biển.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn, nhưng cũng yêu cầu Liên đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- Quan tâm đặc biệt việc hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để có kết quả tốt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đánh giá khoáng sản.

-  Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Liên đoàn, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ. Thể hiện rõ là đơn vị hình mẫu của Tổng cục trong chính sách hỗ trợ đào tạo.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Lại Mạnh Giàu - Bí thư Đảng ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Vật lý Địa chất  cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Tổng Cục trưởng, đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2017.

Văn phòng Tổng cục./.