Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023 tại trụ sở đơn vị Thành phố Vinh, Nghệ An. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Mỹ Dũng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ; Đánh giá thăm dò địa chất; kế hoạch - Tài chính và Văn phòng.

       Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Bí thư, Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn ngân sách nhà nước, hoạt động dịch vụ địa chất, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thiên tai, bão lũ nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí đặc biệt có sự cố gắng, chủ động của các tổ, đội đề án đã đã hoàn thành 100% kế hoặc giao đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng đã nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã đạt được về chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức trung bình khá trong Cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2022.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Phó Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, tình hình thực tế của Liên đoàn và yêu cầu đơn vị phải có kế hoạch rất cụ thể đề tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Đây nhanh tiến độ và sớm triển khai lập báo cáo Tổng kết của 02 đề án thành phần (“Điều tra, đánh giá vàng và khoáng sản đi kèm thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An”; “Điều tra, đánh giá thiếc-volfram và các khoáng sản đi kèm trên địa bàn tỉnh Nghệ An”) trong Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản cát trắng trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam”.

2. Tập trung trí tuệ đề xuất mở mới các nhiệm vụ về địa chất và khoa học công nghệ trong năm 2023.

3. Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ và ký kết thêm các hợp đồng; triển khai đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để giữ vững thương hiệu của đơn vị trong hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh công tác thanh toán với chủ đầu tư.

4. Tích cực tham gia các vụ do các đơn vị trực thuộc Cục đang thi công.

5. Thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật trong thi công các đề án (cả vốn ngân sách và xã hội hóa) địa chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự giám sát.

6. Kiệm toàn đội ngũ cán bộ của Liên đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

7. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị cả trong quản lý hành chính cũng như nhiệm vụ chuyên môn.

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Bí thư, Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

a dung.jpgff3.jpghngih2.jpg

 

Văn phòng Cục ./.