Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức năm 2023 tại trụ sở đơn vị 613, Quy Nhơn, Bình Định. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam; đại diện lãnh đạo các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Địa chất cơ bản, Đánh giá, thăm dò địa chất và Văn phòng.

        Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn, đồng chí Trần Văn Thảo - Bí thư, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn ngân sách nhà nước, hoạt động dịch vụ địa chất, giá các loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường tăng cáo, thời tiết không thuận lợi cho thi công các đề án nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn đã đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Cụ thể là giá trị sản xuất địa chất nguồn vốn ngân sách là 19,5 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch giao; sản xuất dịch vụ địa chất thực hiện đạt 12,2 tỷ đồng, bằng 116,8% kế hoạch đề ra đầu năm.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã đạt được về hiệu quả cũng như chất lượng, tiến độ góp phần ổn định việc làm và thu nhập (ở mức trung bình khá trong Cục) cho cán bộ, viên chức và người lao động trong năm 2022. Đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ có những hợp đồng thực hiện ở nước ngoài (Lào); nhiều hợp đồng liên quan đến phục vụ công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản (như: Đóng cửa mỏ khoáng sản, khoang định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản). 

        Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Phó Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch xây dựng trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đề nghị đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

        1. Sớm triển khai kế hoạch năm 2023 của đơn vị.

       2. Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ và ký kết thêm các hợp đồng; triển khai đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để giữ vững thương hiệu của đơn vị trong hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh công tác thanh toán với chủ đầu tư.

        3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của Liên đoàn và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo tại chỗ độ ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.

       4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị; chăm lo đời sống cho cán bộ đặc biệt là kỹ thuật trẻ để đảm bảo yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho sự nghiệp địa chất của đơn vị.

       5. Tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật trong thi công các đề án (cả vốn ngân sách và xã hội hóa) địa chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tự giám sát.

       Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Trần Văn Thảo - Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cám ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Cục trưởng đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

pct Nguyen.jpg

tt3.jpgtt4.jpgtraothuong.jpgtraothuong2.jpg

Văn phòng Cục, ngày 12/02/2023.