Ngày 15 tháng 7 năm 2008, tại trụ sở số 6 Nguyên Hồng, Đống Đa - Hà Nội, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm (15/7/1978 - 15/7/2008).

GĐ Trung tâm - TS Bùi Đức Thắng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

GĐ Trung tâm - TS Bùi Đức Thắng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Tới dự lễ kỷ niệm có: TS Nguyễn Thành Vạn - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội; đại diện các Vụ (Bộ TN&MT);các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng Hội Địa chất Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Trung tâm qua các thời kỳ cùng toàn thể CBCNV về dự đông đủ.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành các thế hệ CBCNV Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào: Lưu trữ Nhà nước các tài liệu, báo cáo về địa chất và tài nguyên khoáng sản, tổ chức khai thác phục vụ yêu cầu của các ngành kinh tế quốc dân; ứng dụng công nghệ tin học trong việc quản lý và khai thác tài liệu địa chất và tài nguyên khoáng sản; xuất bản các loại bản đồ địa chất và các ấn phẩm địa chất; đào tạo cán bộ trong các lĩnh vực thông tin, lưu trữ địa chất v.v.... Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất không ngừng phát triển cả về lượng và chất và luôn vươn tới tầm cao mới theo hướng hiện đại hoá để đáp ứng yêu cầu phát triển chung của xã hội, đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, quản lý và cung cấp các tài liệu vô cùng quý giá cho ngành địa chất nói riêng và cho cộng đồng nói chung. Các hoạt động của Trung tâm trong suốt 30 năm qua là rất phong phú và đa dạng, đã đóng góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Địa chất Việt Nam.

Với đội ngũ lãnh đạo và lực lượng lao động trẻ có trình độ, vững vàng về chuyên môn, không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ hội nhập, với truyền thống đoàn kết vượt mọi khó khăn, CBCNV Trung tâm Thông tin, Lưu trữ Địa chất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự phát triển của ngành Địa chất Việt Nam./.  

Văn phòng Cục, 16-7-2008