Ngày 22/5/2010, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự án: “Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng quặng bauxit, laterit miền Nam Việt Nam” do Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ thực hiện.

KS.Dương Ngọc Tình (Chủ nhiệm dự án) trình bày trước Hội nghị

KS.Dương Ngọc Tình (Chủ nhiệm dự án) trình bày trước Hội nghị

Tiến sỹ, Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn (Chủ tịch Hội đồng); ThS. Nguyễn Bá Minh, Phó trưởng phòng Địa chất (Thư ký Hội đồng). Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 203QĐ/ĐCKS-ĐC ngày 20/5/2010 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; đại diện các đơn vị trực thuộc. Về phí Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ có: Lãnh đạo Liên đoàn, đại diện các phòng chức năng và tập thể tác giả.

Hội nghị đã nghe kỹ sư Dương Ngọc Tình (Chủ nhiệm dự án) thay mặt tập thể tác giả trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của dự án; đại diện phòng Địa chất trình bày kết quả thẩm định dự án và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội nghị đã thống nhất: Việc thực hiện dự án là cần thiết nhằm điều tra tổng thể quặng bauxit miền Nam Việt Nam, cùng với việc phát hiện quặng sắt laterit đạt yêu cầu luyện gang (đã có kết quả thử nghiệm) thì việc triển khai nhanh dự án trở nên cấp bách; các tài liệu thu thập là tin cậy, đủ cơ sở để xây dựng dự án; dự án có tính khả thi cao, có thể giải quyết được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; 15/15 ủy viên Hội đồng có mặt nhất trí thông qua dự án và đề nghị phòng Địa chất chỉ đạo tập thể tác giả sửa chữa hoàn thiện dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 5/2010.

Với việc phát hiện mới quặng sắt laterit đạt yêu cầu luyện gang có giá trị cao thì kết quả của dự án sẽ là cơ sơ khoa học để xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng bauxit và quặng sắt nhất là trong điều kiện hiện nay nhu cầu về thép trong nước và thế giới tăng cao. Kết quả của dự án cũng góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và các vùng lân cận./.

Văn phòng Cục, ngày 24/5/2010.