Theo kế hoạch từ ngày 17 - 22/7, Đoàn chuyên gia UNESCO do Tiến sĩ Guy Martili-Trưởng Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu dẫn đầu sẽ đến tổ chức tiền thẩm định, khảo sát tiến trình xây dựng hồ sơ xây dựng CVĐC toàn cầu của tỉnh Đắk Nông.

khảo sát hồ sơ xây dựng công viên địa chất toàn cầu Krông Nô

Công viên địa chất hang động núi lửa Krông Nô. Ảnh: Internet

Bà Lê Thị Hồng An, Phó Giám đốc Ban Quản lý CVĐC núi lửa Krông Nô cho rằng, cuộc khảo sát lần này của Đoàn chuyên gia UNESCO có ý nghĩa hết sức quan trọng, tuy nó không phải là cuộc thẩm định chính thức vì tỉnh còn rất nhiều việc đang dở dang. Tuy nhiên, mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong việc đón tiếp Đoàn chuyên gia UNESCO rất nhiều, như giới thiệu: Những kết quả làm được của CVĐC núi lửa Krông Nô - Đắk Nông; các tuyến du lịch CVĐC đã hình thành và đang hoàn thiện; các điểm di sản và các điểm đến nổi bật; đội ngũ làm việc của Ban quản lý CVĐC và sự hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền; sự tham gia của cộng đồng trong chiến lược phát triển chung của CVĐC; sự tham gia của hệ thống đối tác, dịch vụ, du lịch và sản phẩm địa phương…

Được biết, theo lộ trình, sau khi lập hồ sơ khoa học và triển khai các mô hình xây dựng CVĐC đã hoạt động trong vòng một năm, các tỉnh có CVĐC sẽ gửi thư bày tỏ nguyện vọng gia nhập Mạng lưới CVĐC toàn cầu đối với Ủy ban UNESCO Việt Nam và Ủy ban này có nhiệm vụ gửi trình lên mạng lưới, xem xét phê duyệt.

Theo đó, khoảng tháng 4 hàng năm (trước khi nộp hồ sơ xét duyệt), các chuyên gia UNESCO sẽ tổ chức một đợt khảo sát sơ bộ trước khi trình hồ sơ. Ngoài mục đích khảo sát tiềm năng, tiềm lực trên tất cả mọi lĩnh vực của tỉnh về di sản địa chất, địa mạo, sự đa dạng sinh học, kết cấu hạ tầng cùng các yếu tố cần và đủ của một CVĐC, cuộc khảo sát cũng nhằm nắm bắt ý chí của tỉnh Đắk Nông có quyết tâm xây dựng CVĐC hay không. Nếu xét thấy tỉnh Đắk Nông hội đủ các tiêu chí của một CVĐC, tổ chức UNESCO sẽ chấp nhận cho tỉnh nộp hồ sơ, còn nếu không sẽ bị loại bỏ.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đang xây dựng được khoảng 55 bộ hồ sơ về các di sản địa chất nhưng nếu tỉnh không nộp hồ sơ vào năm 2018 thì các di sản này sẽ bị xâm hại và các di sản văn hóa cũng vậy. Do đó, việc UNESCO đồng ý cho tỉnh Đắk Nông nộp hồ sơ xét duyệt danh hiệu CVĐC toàn cầu là cơ hội để tỉnh đề ra những giải pháp, định hướng ngăn chặn cũng như có các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Theo monre.gov.vn