Ngày 21/5/2010, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án: “Đánh giá tiềm năng quặng sắt khu Tân An, Bản Phào, Khe Bằng thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thực hiện.

Chủ nhiệm đề án KS. Phạm Thanh Bình trình bày tại Hội nghị

Chủ nhiệm đề án KS. Phạm Thanh Bình trình bày tại Hội nghị

Tiến sỹ, Phó Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng (chủ tịch Hội đồng); ThS. Vương Mạnh Sơn, Chuyên viên Chính phòng Địa chất (thư ký Hội đồng). Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 202QĐ/ĐCKS-ĐC ngày 19/5/2010 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; đại diện Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất, Tổng hội Địa chất, trường Cao đẳng Công nghiệp và Văn phòng Cục. Về phí Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có: Lãnh đạo Liên đoàn, đại diện các phòng chức năng và tập thể tác giả.

Hội nghị đã nghe kỹ sư Phạm Thanh Bình (chủ nhiệm đề án) thay mặt tập thể tác giả trình bày tóm tắt đề án với mục tiêu tài nguyên cấp 333 và 334a là 40 triệu tấn, tổng diện tích thi công là 60 km­2; Ý kiến của các đại biểu tham dự.

Hội nghị thống nhất như sau: Cơ sở tài liệu để lập dự án đã được thu thập đầy đủ và tin cập; nội dung của đề án phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra; đề án được xếp vào loại khó khăn phức tạp.

Hội nghị nhất trí thông qua đề án và đề nghị tập thể tác giả sửa chữa hoàn chỉnh lại theo các ý kiến đóng góp tại Hội nghị./.

Văn phòng Cục, ngày 22/5/2010