Ngày 10 tháng 3 năm 2010, tại trụ sở Đoàn địa chất 154, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm tổ chức Hội nghị triển khai thi công đề án "Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.

PCT.Nguyễn Quang Hưng chủ trì Hội nghị

PCT.Nguyễn Quang Hưng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Phó Cục Trưởng Nguyễn Quang Hưng (chủ trì), đại diện các phòng Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Trung tâm Kiểm định và Công nghệ Địa chất và đại diện Lãnh đạo 04 Liên đoàn (Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ, Liên đoàn Vật lý Địa chất và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) trực tiếp thi công đề án trên.

Hội nghị đã nghe các đ/c Phó Liên đoàn Trưởng phụ trách Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và Phó Liên đoàn trưởng Lưu Văn Dũng (chủ nhiệm đề án) trình bày tóm tắt các báo cáo: kế hoạch dự kiến thi công, quy chế thi công, nội dung tập huấn và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

Trên cơ sở các báo cáo trên và kết quả kiểm tra thực địa (ngày 09/3/2010), đại diện các đơn vị đã sôi nổi thảo luận về kế hoạch, khối lượng và phương pháp nhằm đảm bảo thi công có hiệu quả và đúng tiến độ của đề án.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, PCT.Nguyễn Quang Hưng biểu dương tinh làm việc tích cực của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm và của chủ nhiệm đề án trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh đây là một dự án quan trọng của Chính phủ giao Cục, khối lượng thi công lớn trên một diện tích hẹp và địa hình phức tạp. Vì vậy, yêu cầu chủ nhiệm đề án và Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia thi công bố trí công việc thật hợp lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng của đề án./.

Hội nghị triển khai thi công đề án "Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Văn phòng Cục (Ngày 11/3/2010)