Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Liên đoàn INTERGEO đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Cùng tham dự còn có đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện các Vụ: Địa chất, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Tổng cục.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 do đồng chí Phạm Đại - Phó Liên Đoàn trưởng, Liên đoàn INTERGEO trình bày: Trong năm 2016, mặc dù Liên đoàn còn gặp nhiều khó khăn về vốn ngân sách nhà nước, bộ máy lãnh đạo chưa ổn định nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập thể Liên đoàn  hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thi công đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng” đảm bảo chất lượng, tiến độ và nhất là đảm bảo an toàn lao động. Tổ chức hệ thống bộ máy của Liên đoàn tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phấn đấu một trong ba đơn vị thuộc Tổng cục có mức thu nhập cao và ổn định.

Về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Phó Tổng Cục trưởng hoàn toàn nhất trí với kế hoạch thành lập trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và tình hình thực tế của Liên đoàn và đồng thời đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

  1. Giữ gìn, phát huy thế mạnh tinh thần đoàn kết của Liên đoàn; xây dựng Liên đoàn phát triển về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Lãnh đạo từ Liên đoàn đến các phòng, ban; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn.
  3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật về chuyên môn nghiệp vụ, trình ngộ ngoại ngữ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để có thể đáp yêu cầu trước mắt cũng như những năm tiếp theo.
  4. Năng động, sáng tạo trong việc tìm và mở các nhiệm vụ, các hợp đồng
  5. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học Công nghệ thực hiện các đề tài khoa học công nghệ theo Nghị định thư với CHDCND Lào.
  6. Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ hợp tác với CHDCND Lào và Campuchia trong việc lập bản đồ và tìm kiếm khoáng sản.
  7. Phối hợp với các Liên đoàn thi công đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”, kết hợp nghiên cứu xác định thông số phục vụ khai thác khí hóa than.
  8. Tập trung nghiên cứu khoan ngang.
Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên trao tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể thuộc Liên đoàn đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên trao tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể thuộc Liên đoàn đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Thay mặt tập thể Liên đoàn, đồng chí Đồng Văn Giáp – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn INTERGEO đã cám ơn và xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo mang tính định hướng về trước mắt cũng như lâu dài của Phó Tổng Cục trưởng, đồng thời cũng xin hứa sẽ cùng tập thể Liên đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.