Ngày 11 tháng 3 năm 2013, tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

        Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Cục trưởng; đ/c Lê Hồng Thái, Chủ tịch Công đoàn, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, cùng Lãnh đạo các Vụ chức năng và Văn phòng Tổng cục ĐC&KS. 

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của Liên đoàn. Theo đó, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt trên 11 triệu đồng/tháng/người, vượt chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị đầu năm 2012. Từ một đơn vị thiếu việc làm, đời sống cán bộ công nhân viên bấp bênh; trong một vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV, đặc biệt là đội ngũ Lãnh đạo, Liên đoàn đã mạnh dạn đổi mới cơ cấu tổ chức theo chỉ đạo của Tổng cục, từ đó tạo dựng nhiều công việc, cán bộ CNV phấn khởi hăng say lao động, đủ việc làm, thu nhập của người lao động được nâng cao, nội bộ đoàn kết.

Đoàn Chủ tịch của Hội nghị

Đoàn Chủ tịch của Hội nghị

           Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Hưng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết hăng say lao động, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn. Trong năm tới, phát huy những thành tích đã đạt được đề nghị Liên đoàn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Trong những năm tới, nhiệm vụ của Ngành Địa chất còn rất nặng nề. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên đất liền, biển đảo và đặc biệt là điều tra đánh giá khoáng sản ẩn sâu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đặt ra nhiều thách thức mới. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó, trong mỗi chúng ta phải ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Mỗi chúng ta phải luôn luôn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và có trách nhiệm đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận có đủ trình độ, có tâm và yêu nghề để gánh vác trọng trách lớn lao sau này. Để có được một lực lượng cán bộ tinh gọn, có trình độ, trách nhiệm của người lãnh đạo phải quan tâm một cách đầy đủ đến đời sống vật chất cũng như điều kiện làm việc cho lực lượng cán bộ có kinh nghiệm thực tế, lăn lội ngoài thực địa. Có như vậy, lực lượng này mới chuyên tâm cho công việc, từ đó mới tạo được những sản phẩm có giá trị, được xã hội thừa nhận. 

           Trong không khí vui tươi phấn khởi, Liên Đoàn trưởng Lại Mạnh Giàu thay mặt Liên đoàn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Cục trưởng và phát động phong trào thi đua hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; quyết tâm đưa Liên đoàn Vật lý Địa chất trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành địa chất Việt Nam.

Liên đoàn Vật lý Địa chất tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./.