Ngày 27 tháng 2 năm 2013, tại Quy Nhơn, Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐC&KS; đ/c La Thanh Long, Chánh Văn phòng Tổng cục.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

           Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Báo cáo đã nêu bật những thành tích đã đạt được trong năm qua về các lĩnh vực sản xuất, thu nhập của người lao động, công tác tổ chức cán bộ, đoàn thể...Theo đó, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt gần 9 triệu đồng/tháng/người, cán bộ CNV phấn khởi hăng say lao động, nội bộ đoàn kết, không có khiếu kiện.

           Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương tinh thần hăng say lao động, vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn. Trong năm tới, phát huy những thành tích đã đạt được đề nghị Liên đoàn tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, việc giảm nguồn vốn ngân sách cấp cho công tác điều tra cơ bản về địa chất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động toàn Tổng cục nói chung và Liên đoàn nói riêng. Mặc dù vậy, Lãnh đạo Liên đoàn cần phát huy nội lực, mở rộng các mối quan hệ tạo dựng công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. Muốn vậy, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, cần đạo tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nòng cốt có năng lực, có tâm, có tầm và yêu nghề. Tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này được đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ và có đời sống ổn định để họ yên tâm với nghề nghiệp. Có như vậy mới tạo ra các sản phẩm có giá trị cho xã hội, đồng thời tạo được uy tín, thương hiệu của đơn vị trong khu vực miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

           Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, nhiều cá nhân, tập thể đã được Đảng, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng những phần thưởng xứng đáng: Cờ thi đua của Chính phủ cho Liên đoàn; Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thinh, Chiến sĩ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường cho một số đồng chí có thành tích xuất sắc và nhiều phần thưởng khác.

           Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn trang trọng trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích nêu trên.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ


 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ

             Trong không khí vui tươi phấn khởi, Liên Đoàn trưởng Trần Văn Thinh thay mặt Liên đoàn tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục trưởng và phát động phong trào thi đua hăng say lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013; quyết tâm đưa Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành địa chất Việt Nam.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013 Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ


Văn phòng Tổng cục./.