Ngày 07 tháng 03 năm 2008, Trung tâm Phân tích thí nghiệm Địa chất  tổ chức Hội nghị cán bộ công chức tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008. Tới dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Vạn - phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Lê Hồng Thái - phó Chủ tịch Công đoàn Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng đại diện các phòng ban nghiệp vụ của Cục.

Hội nghị cán bộ công chức Trung tâm Phân tích thí nghiệm Địa chất năm 2008.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2007 với mục tiêu đề ra là lao động giỏi, sáng tạo, năng suất và hiệu quả cao, CBCNV Trung tâm đã phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm đạt tổng doanh thu 6,2 tỷ đồng vượt hơn 150% so với năm 2006, đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Các phong trào thi đua, TDTT, văn nghệ, công tác quân sự được Ban lãnh đạo Trung tâm quan tâm và duy trì đều đặn. Nội bộ đoàn kết, phấn khởi, gắn bó với nghề nghiệp, với đơn vị. Trong năm 2008, Trung tâm cũng đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm sản xuất an toàn, đạt đơn vị lao động  sản xuất giỏi của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng biểu dương tập thể CBCNV Trung tâm Phân tích thí nghiệm Địa chất đã khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí vươn lên đạt được nhiều thành tích trong năm 2007. Đồng chí nêu lên những thuận lợi cơ bản và những thiếu sót chính để CBVC Trung tâm khắc phục, hoàn thành kế hoạch năm 2008 theo hướng phấn đấu trở thành Trung tâm công nghệ cao trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm địa chất khoáng sản, xây dựng và phát huy “thương hiệu” Trung tâm phân tích thí nghiệm trong thị trường thời kỳ hộ nhập./.

Văn phòng Cục (11/03/2008).