Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của dự án Hỗ trợ kỹ thuật thanh tra khoáng sản do Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức tài trợ, ngày 07 tháng 01 năm 2009 Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ký Quyết định số 04 QĐ/ĐCKS-BQL về việc bàn giao thiết bị (máy vi tính để bàn, máy in, máy GPS, địa bàn địa chất) nhằm phục vụ cho hoạt động thanh tra chuyên ngành khoáng sản cho Sở TN&MT các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Sóc Trăng và thành phố Hồ Chí Minh./.