Diễn đàn Khai khoáng ASEAN - Trung Quốc được tổ chức từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 9 năm 2016 tại tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc với ý nghĩa là cầu nối xây dựng khuôn khổ hợp tác ASEAN-Trung Quốc nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xẩy ra trên cơ sở đàm phán và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Bên cạnh Diễn đàn, các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cũng được chú trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý không chỉ cho phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng ASEAN - Trung Quốc, mà còn tạo tiền đề giúp phát triển và quản lý tốt ngành công nghiệp khai khoáng các nước ASEAN.

Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh ngoài cùng bên phải

Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh (ngoài cùng bên phải)

Tham dự Diễn đàn có Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây, Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, Cục Địa chất Trung Quốc, Trung tâm Địa chất Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc, trường Đại học Quảng Tây, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các vùng khác nhau của Trung Quốc, lãnh đạo ngành tài nguyên và năng lượng các nước Campuchia; Lào, Malaysia; Myanma; Thái Lan; Indonesia. Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Lại Hồng Thanh đại diện phía Việt Nam đã tham dự Diễn đàn.

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu tại diễn đàn

Phó Tổng Cục trưởng Lại Hồng Thanh phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, TS. Lại Hồng Thanh đã điểm lại bức tranh kinh tế toàn cầu và ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016, những khó khăn và thách thức. Theo đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động khoáng sản và hội nhập quốc tế; rà soát, điều chỉnh hoặc phê duyệt mới cho kỳ quy hoạch khoáng sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp trong kiểm soát sản lượng khai thác thực tế; nâng cao chất lượng trong cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, đồng thời xem xét xây dựng đề án trao Giải thưởng khoáng sản để tôn vinh các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tiêu biểu, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Văn phòng Tổng cục./.

Các thẻ (tags):