Ngày 02 tháng 12 năm 2011, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên đã chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất khoan máy tới độ sâu 1200m, lấy mẫu cơ lý đá, đo sâu trường chuyển, đo sâu ảnh điện, đo địa chấn, đo georada, đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m, đo GPS các loại”.

Tham gia Hội đồng có các tập thể tác giả và các thành viên Hội đồng, Hội đồng đã nghe tập thể tác giả trình bày quá trình thực hiện và những kết quả thu được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phương pháp đo khoan máy tới độ sâu 1.200m là bước đột phá quan trọng trong công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Sau khi nghe tập thể tác giả trình bày báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên yêu cầu tập thể tác giả cần hoàn thiện một số công việc sau:

  • Phần thuyết minh cần làm rõ một số vấn đề: Khi xây dựng định mức khoan sâu cần mô tả kỹ các quy trình công nghệ, và mô tả đầy đủ các quy trình đó.
  • Cần thu thập, tham khảo và dùng phương pháp so sánh tài liệu trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để sửa chữa, hoàn chỉnh Báo cáo.
  • Tập thể tác giả nhanh chóng hoàn chỉnh những ý kiến góp ý của Hội đồng và trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

Thay mặt tập thể, Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của Hội đồng và sẽ khẩn trương hoàn chỉnh để trình phê duyệt./.