Năm 2014: Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường kiểm tra trong ngành tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 27/12/2013, Bộ TN&MT đã tổ chức họp báo tháng 12/2013. Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Thông tư 43/2013/TT-BTNMT

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN

Ngày 29/3/2013, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý dự án khoa học công nghệ.

Quyết định 2910/QĐ-BCT

Ngày 08/05/2013, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định 2910/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định này sẽ bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05 tháng 6 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Văn phòng Tổng cục./.