Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò chì-kẽm khu vực Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam đề nghị cấp phép thăm dò chì-kẽm khu vực Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Căn cứ quy định trên, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam đề nghị cấp phép thăm dò chì-kẽmkhu vực Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho Vụ Khoáng sản là đơn vị chuyên môn được phân công chủ trì thẩm định hồ sơ của quý Công ty và xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam

Địa chỉ: Số 330, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (0203) 382731                             Fax: (0230) 3623908

Địa danh khu vực thăm dò: Khu vực Nậm Shi (thuộc khu Pù Đồn), xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Diện tích đề nghị thăm dò: 37,32 ha