Ngày 22/02/2013 tại trụ sở cơ quan, Lãnh đạo Tổng cục cùng các cán bộ chủ chốt của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  đã tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013.

Lễ trồng cây đầu xuân Quý Tỵ tại trụ sở thực sự là một hoạt động có ý nghĩa theo lời Bác dậy “Vì lợi ích mười năm trồng cây - Vì lợi ích trăm năm trồng người”, một việc làm thiết thực để cán bộ công nhân viên và người lao động trong Tổng cục Địa chất và Khoáng sản “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013

 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản  tổ chức lễ trồng cây nhân dịp đầu xuân Quý Tỵ 2013

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trồng cây

Văn phòng Tổng cục./.