Sáng 16/11 tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng cục và phương hướng nhiệm kỳ 2012 -2017.

Theo đó, thời gian qua, Công đoàn Tổng cục đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực. Nội dung, hình thức hoạt động của công đoàn ngày càng đổi mới, phong phú, có chất lượng. Công đoàn đã phát huy được trách nhiệm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường… đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

Đáng chú ý, trong cuộc vận động “Hướng về Trường Sa thân yêu”, công đoàn Tổng cục đã phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia với số tiền ủng hộ thu được là gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên của Tổng cục đã quyên góp ủng hộ một ngày lương cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền thu được là 176.781.279 đồng. Công đoàn cùng chính quyền hướng dẫn, vận động các đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với các đối tượng là thân nhân của các thương binh, liệt sỹ tại các đơn vị trực thuộc, cũng như tại các cơ sở nuôi dưỡng thương, bệnh binh của Nhà nước.

Theo Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Lê Hồng Thái, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở vững mạnh, 80% Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; trên 70% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt 4 tiêu chuẩn trong cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu ”; 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức và lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” các cấp.

Nhân dịp này, Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và 40 đồng chí dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Công đoàn Bộ TN&MT.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhiệm kỳ 2012 - 2017 Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra mắt

Văn phòng Tổng cục./.