Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
2571/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn