Thông tư số 07/2018/TT-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang.

Văn phòng Tổng cục./.

Loại văn bản
Số / Ký hiệu
07/2018/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Tệp toàn văn