Đó là phát biểu của Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 04/01/2018, tại trụ sở cơ quan. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Tiến sỹ, chuyên viên chính đang công tác tại cơ quan Tổng cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Hội nghị còn long trọng được Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đến tham dự và đưa tin.

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương


Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Cảnh Dương - Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Trong năm 2017, Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ TN&MT để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Địa chất và Khoáng sản đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác và tạo nhiều chuyển biến rõ nét theo chiều hướng tích cực, trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác cải cách hành chính, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

TK_2017_2

Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày Báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

Theo Báo cáo Tổng kết do ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và và Khoáng sản Việt Nam trình bày: Trong năm qua, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Tổng cục triển khai theo đúng kế hoạch; các dự thảo văn bản đạt chất lượng và trình đúng tiến độ, không nợ đọng. Tổng cục đã trình Thủ tướng Chính phủ 02 Quyết định, trình Bộ ban hành 09 Thông tư; các Thông tư này tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, yêu cầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản như: quy đổi giá tính tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy trình phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác…, đặc biệt các Thông tư về định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các công việc trong điều tra cơ bản địa chất khoáng sản đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác điều tra địa chất khoáng sản

TK_2017_3

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng cục đã chủ động đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, không có tình trạng nợ đọng các hồ sơ đủ điều kiện cấp phép. Đối với các hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan liên quan, phải chỉnh sửa, bổ sung đều được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Tổng cục đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tổng cục đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác nhận trữ lượng, giá tính thuế tài nguyên để công tác tính tiền cấp quyền triển khai đúng tiến độ và quy định.

Công tác quản lý các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước; bước đầu huy động được nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong điều tra, đánh giá khoáng sản.

Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản đã nhiều cải thiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được đẩy mạnh. Cơ chế, chính sách cũng như các quy định, quy trình thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp phép hoạt động khoáng sản.

Công tác triển khai các dự án đầu tư cũng được Tổng cục quan tâm, triển khai thực hiện. Các hạng mục, gói thầu được triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo quy định và chất lượng.

Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác song phương với những thoả thuận hợp tác cụ thể với nhiều đối tác lớn, có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và điều tra địa chất về khoáng sản.

Hệ thống tổ chức, bộ máy của Tổng cục tiếp tục được hoàn thiện, kiện toàn; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy chế làm việc và Quy chế văn hóa công sở. Tổng cục đã tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng, nhân dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; nắm bắt kịp thời những bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật của Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung.

TK_2017_4

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất và giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực địa chất và khoáng sản. Hội nghị cũng đã chỉ ra được những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những biện pháp để vượt qua những thách thức, hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 cũng như những năm tiếp theo của Tổng cục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đạt được trong năm 2017. Để đạt được những kết quả lớn hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản mà Chính phủ và Bộ TN&MT giao, trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Tổng cục Địa chất và và Khoáng sản Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Một là, tập trung xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình năm 2018, đặc biệt là 02 Nghị định trình Chính phủ: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và Nghị định Quy định Quản lý cát, sỏi lòng sông.

Hai là, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước theo chủ trương kinh tế hóa tài nguyên.

Bốn là, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản để phát hiện các nguồn tài nguyên mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung triển khai thực hiện các đề án Chính phủ giao về “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể Sông Hồng”; “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”; “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”…

Năm là, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thông qua thực hiện tốt kế hoạch năm 2018 được Bộ trưởng phê duyệt; thực hiện giám sát gián tiếp thông qua Sổ giám sát hoạt động thăm dò/khai thác đã triển khai trong năm 2017.

Sáu là, nghiên cứu, phát huy tiềm năng về di sản địa chất để phục vụ phát triển du lịch, góp phần vào phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sẽ  tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc. Ông Đỗ Cảnh Dương cho biết, trong năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Tổng cục./.