Sáng 20/7/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ chức năng đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo báo cáo do Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên trình bày thì Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong 06 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao Tổng cục đã tập trung triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về địa chất và khoáng sản. Trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là: xây dựng 02 Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và 02 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai đúng tiến độ xây dựng văn bản QPPL được giao.

Song song với công tác xây dựng văn bản QPPL, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản kết hợp thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra mà Tổng cục triển khai thực hiện. Tham gia trả lời các câu hỏi lĩnh vực địa chất, khoáng sản của các đại biểu, cử tri phục vụ các kỳ họp Quốc hội của Bộ trưởng.

Lãnh đạo Tổng cục đã cùng với Lãnh đạo Bộ TN&MT trực tiếp làm việc với các tỉnh để đánh giá, trao đổi chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản, trực tiếp giải quyết những vướng mắc trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng; các hồ sơ được giải quyết đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, không có tình trạng nợ đọng các hồ sơ đủ điều kiện cấp phép. Đối với các hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan liên quan, phải chỉnh sửa, bổ sung đều được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Tổng cục đã xây dựng và triển khai đúng tiến độ kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra năm 2018. Đồng thời, Tổng cục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác khoáng sản; đã tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước tiếp tục đạt kết quả đáng kể.

Công tác quản lý các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả, nhiều mục tiêu tài nguyên đã cơ bản đạt được; bước đầu đã huy động được vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong điều tra, đánh giá khoáng sản.

Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản đã có cải thiện đáng kể; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được đẩy mạnh; các quy định, quy trình thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều thành công, đặc biệt trong lĩnh vực song phương với những thoả thuận hợp tác cụ thể với nhiều đối tác lớn, có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và điều tra địa chất về khoáng sản.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, trong 06 tháng cuối năm 2018, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục đã yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy được thế mạnh, tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và đẩy mạnh điều tra cơ bản về khoáng sản trên cả nước; bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, chủ động bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ TN&MT, tiếp tục hoàn thiện và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ được giao trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành..

Hai là, đẩy mạnh đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản tại một số mỏ theo kế hoạch, tổ chức rút kinh nghiệm kết quả thực hiện tại Trung ương và một số địa phương.

Ba là, nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ các đề án Chính phủ, nhiệm vụ chuyên môn, lưu ý công tác giải ngân, thanh quyết toán theo đúng tiến độ.

Bốn là, đề án ”Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” cần thực đúng tuần tự, bám sát các qui định, nguyên tắc. – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển cán bộ theo kế hoạch của Bộ TN&MT.

Sáu là, chủ động báo cáo vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết đối với Lãnh đạo Bộ.

Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng, đặc biệt về những hướng đi mới trong công tác điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản và xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tặng hoa và phần thưởng cho ThS. Trần Văn Thành đại diện tổ đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ  1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé”.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, tại Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 06 tháng đầu năm 2018, Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã nhiệt liệt biểu dương tổ đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỉ lệ  1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc chủ trì, trong lúc bị lũ bất ngờ đã bỏ lại tư trang cá nhân để kịp thời vận chuyển tài liệu cùng máy móc an toàn. Công tác thực địa địa chất tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa khó lường, các cán bộ, công nhân viên chức và người lao động khi triển khai thực địa cần nghiêm túc thực hiện công tác an toàn lao động, Tổng Cục trưởng căn dặn.

Văn phòng Tổng cục./.