Sáng ngày 03/1/2019, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2018 do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Bùi Vĩnh Kiên trình bày, cho thấy:

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Bùi Vĩnh Kiên

Đối với công tác chỉ đạo điều hành, Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành. Lãnh đạo Tổng cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể; quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhờ đó Chương trình công tác năm 2018 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Công tác pháp chế, Tổng cục đã hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, không để nợ đọng văn bản, nhiệm vụ. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt Nghị định sửa đổi Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 khi được ban hành sẽ tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong thực tiễn hiện nay.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ nhiều nguồn khác nhau để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Công tác kinh tế địa chất khoáng sản đã đạt được kết quả đáng kể, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt kết quả đấu giá thành công mỏ quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với mức thu tiền cấp quyền trúng đấu giá cao hơn nhiều mức khởi điểm.

Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là hợp tác với Viện VSEGEI của Nga với định hướng mới trong triển khai đề án đang góp phần gia tăng đáng kể tài nguyên, trữ lượng urani của mỏ. Năm 2018, Tổng cục tiếp tục triển khai thi công 05 đề án Chính phủ: Đề án “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng than phần đất liền bể Sông Hồng”, Đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, Nam Giang, Quảng Nam”, Đề án bay đo trọng lực, từ biển tỉ lệ 1:250.000, Đề án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam”, Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. Đối với Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” mới triển khai năm đầu tiên nhưng cũng đã có một số phát hiện mới về địa chất, khoáng sản và một số khu vực có triển vọng khoáng sản: vàng, thiếc - wolfram, kaolin, felspat.

Công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản đã có nhiều chuyển biến tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý được đẩy mạnh; các quy định, quy trình thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, đã hoàn thành điều kiện để triển khai 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Công tác hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong lĩnh vực song phương với những hợp tác cụ thể với nhiều đối tác lớn, có uy tín, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và điều tra địa chất về khoáng sản. Tổng cục đã chủ trì, phối hợp với Tổng Hội Địa chất Việt Nam lần đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Địa chất, Tài nguyên, Khoáng sản và Năng lượng khu vực Đông Nam Á lần thứ 15 với hơn 500 đại biểu, trong đó có 127 đại biểu quốc tế là các nhà địa chất và quản lý tham dự; tập hợp được 305 bài báo khoa học bao trùm các lĩnh vực về khoa học trái đất; tổ chức thành công 05 chuyến thực địa trước và sau Đại hội cho các đại biểu tham dự.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, vướng mắc do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Mặc dù không có nhiệm vụ tồn đọng trong Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình công tác năm nhưng có một số nhiệm vụ vẫn bị chậm tiến độ, nguyên nhân do tính chất nhiệm vụ phức tạp, qua nhiều khâu thẩm định, phối hợp nhiều cơ quan trong và ngoài ngành nên khiến thời gian thực hiện kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt là việc ban hành những văn bản lần đầu xây dựng, liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc xử lý nhiều vấn đề mới của thực tiễn như nhiệm vụ xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ.

Chưa thực hiện được hết hoạt động thanh kiểm tra định kỳ tất cả các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được Bộ TNMT cấp phép định kỳ 01 lần/01; Hoạt động khoáng sản trái phép tại nhiều địa phương ở một số nơi chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Nguyên nhân của việc này là do kinh phí cấp hàng năm cho công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, phương tiện trang bị chưa đầy đủ, trong khi đây là lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, địa bàn thực hiện khó khăn; bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức làm công tác này của Tổng cục còn quá mỏng.

Tổng cục rất quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn như trang thiết bị thiếu, không đồng bộ, lạc hậu nhưng không có kinh phí mua sắm, nâng cấp; các phần mềm của Bộ TN&MT, đặc biệt là phần mềm Dịch vụ công do mới xây dựng nên vẫn có nhiều bất cập, đang trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm 2019, Tổng cục đã đề ra phương hướng cụ thể, trong đó tập trung xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản); phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT và Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng 01 Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước); xây dựng 02 Thông tư: (1) Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản; (2) Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đá làm ốp lát và đá cảnh.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản để trình Bộ TN&MT phê duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm hoạt động khoáng sản trong cả nước. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc báo cáo hoạt động khoáng sản trên cơ sở kiểm soát hồ sơ theo dõi và lấy hậu kiểm là trọng tâm của công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch khoáng sản các khu mỏ đủ điều kiện đấu giá. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, các khu vực có rừng tự nhiên để hoàn thiện hồ sơ đấu giá.

Tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đặc biệt là điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản thuộc Đề án Tây Bắc, theo đó, làm rõ quy mô của các mỏ kim loại (đồng, vàng, vonfram, thiếc, chì kẽm,…) ẩn sâu có quy mô lớn của các cấu trúc đã xác định được tiền đề thuận lợi.

Xây dựng và trình phê duyệt 01 đề án Chính phủ “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” và 08 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ…