Ngày 21/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu:

- Quy hoạch thăm dò khoáng sản làm xi măng phải đi trước một bước để làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác mỏ, đáp ứng kịp thời yêu cầu khai thác nguyên liệu cho ngành xi măng trong cả nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và các năm sau. Xây dựng phương án khai thác hợp lý và hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và thu hồi toàn bộ khoáng sản. Huy động nguồn vốn và phát huy năng lực của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng (gồm 3 loại chủ yếu là đá vôi, đất sét, phụ gia).

- Từ nay đến năm 2020, nhu cầu khối lượng khoáng sản cần quy hoạch thăm dò là 2.212 triệu tấn trong đó đá vôi 1.479 triệu tấn, đất sét 370 triệu tấn và phụ gia 363 triệu tấn. Nhu cầu khối lượng khoáng sản cần quy hoạch khai thác là 3.174 triệu tấn trong đó đá vôi 2.172 triệu tấn, đất sét 586 triệu tấn, phụ gia 416 triệu tấn. Tổng vốn đầu tư cho thăm dò các mỏ khoáng sản là 243 tỷ đồng. Quy hoạch cũng nêu rõ: Ưu tiên thăm dò những mỏ, những diện tích phân bố khoáng sản trong vùng phát triển xi măng hoặc vùng lân cận các nhà máy xi măng, những vùng nguyên liệu sản xuất xi măng có điều kiện khai thác thuận lợi, không tác động đến môi trường. Các mỏ đá vôi, đất sét chạy dọc các quốc lộ, dọc bờ biển cần có các biện pháp khai thác hợp lý như khai thác phía sau núi, chỉ khai thác trong ruột các mỏ để giữ lại cảnh quan và ngăn chặn sự xâm thực của khí hậu biển vào sâu trong đất liền.

Cùng với 07 Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng Khoáng sản trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt theo uỷ quyền của Thủ tướng, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 sẽ góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nói chung và quản lý nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng nói riêng. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./

Phòng Khoáng sản (nguồn: Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam), ngày 28 tháng 7 năm 2008