Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Hà Nội chiều 28/7 về kế hoạch năm 2009, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đề nghị việc chuẩn bị kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 của Cục cần "gút" lại những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo.

Cụ thể, liên quan đến các nhiệm vụ trong Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản (Quyết định 116/2007/QĐ-TTg), Cục cần phối hợp với Vụ Kế hoạch và Vụ Khoa học - Công nghệ giải trình tiến độ thực hiện, sự cần thiết đầu tư vốn để hoàn thành theo kế hoạch Thủ tướng đã giao.

"Đối với Đề án Điều tra đánh giá sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ ở Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như Đề án Thăm dò urani vùng Nông Sơn (Quảng Nam), đây là những đề án lớn Thủ tướng đã có ý kiến. Cục đã trình dự án lên Bộ. Giao Vụ Kế hoạch cùng các Vụ liên quan khẩn trương xem xét để có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ", Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nói.

Về xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần làm việc với Vụ Kế hoạch để bàn và triển khai cụ thể. Về tăng cường năng lực điều tra cơ bản, cần quan tâm đầu tư vốn để có đủ điều kiện năng lực thi công các đề án lớn nói trên. Vụ Kế hoạch chủ trì xem xét các đề xuất của Cục và không đầu tư mua sắm thiết bị lẻ như những năm trước đây.

Trong xây dựng kế hoạch năm 2009, báo cáo trước đó, lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị, đối với hai dự án theo Chương trình mục tiêu của Chính phủ, là dự án Điều tra đánh giá sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ và dự án Thăm dò urani nói trên, cần cân đối đủ vốn theo nhu cầu dự án mới có thể đảm bảo đúng tiến độ Thủ tướng yêu cầu. Với các nhiệm vụ thuộc Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản (Quyết định 116/2007/QĐ-TTg), tiến độ cấp vốn cũng cần đẩy nhanh hơn hiện nay. Đề nghị Bộ TN&MT tạo điều kiện để hai Trung tâm thành lập mới của Cục, là Trung tâm Kiểm định và Công nghệ, Trung tâm Quy hoạch và Kinh tế địa chất, triển khai tốt các  nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Văn phòng (nguồn tin: Báo TN&MT ngày 29/7/2008)