Ngày 14 tháng 01 năm 2008, Đại tá Lê Xuân Chanh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh thay mặt Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đã có Thư cảm ơn tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình miền Nam vì đã khoan tìm nước sạch cung cấp nước sinh hoạt để phục vụ cuộc sống của cán bộ chiến sỹ bộ đội Biên phòng trên Biên giới.

Bức thư có đoạn viết: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh quản lý, bảo vệ 240km đường Biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của CămPuChia. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Nam đã tạo điều kiện khảo sát và khoan giếng để khai thác nước sinh hoạt cho các đồn Biên phòng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ bộ đội Biên phòng trên Biên giới, góp phần ổn định đời sống sinh hoạt cho bộ đội.

Thay mặt cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao và mong rằng trong những năm tới đơn vị sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT miền Nam khoan giếng khai thác nước sinh hoạt cho các đồn Biên phòng thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Một lần nữa thay mặt Đảng ủy, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo Bộ và các đồng chí Lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Lãnh đạo Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT miền Nam.

Đây là một trong những nội dung của Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam bộ” pha 3 (2006-2008) do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hiện đang chủ trì thực hiện.

                                                                                      Văn phòng Cục (25/02/2008).