Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.384.5206                Fax:        0216.384.5004   

Loại khoáng sản: đá hoa trắng               

Địa danh khu vực thăm dò: khu vực thuộc Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Diện tích thăm dò: 4,035 ha

Thời gian thăm dò: 28 tháng kể từ này được cấp phép