Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản khi đáp ứng một trong các tiêu chí: “Khu vực đá vôi, đá sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc khoáng sản là phụ gia điều chỉnh làm xi măng đã xác định là nguồn nguyên liệu cho các dự án nhà máy xi măng; …”. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực  cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group 

Địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Điện thoại: 02266.506.666

Địa danh khu vực thăm dò: Khu vực T12, T14, T17, T18 xã Thanh Thủy (khu 1) và khu vực T21, T22 xã Thanh Tân xã Thanh Thủy (khu 2), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Diện tích đề nghị thăm dò: 147,80 ha

(Kèm theo Quyết định 75/TTg-CN)

Các tệp gắn kèm: