Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 878/TTg-CN đồng ý bổ sung 03 khu vực đá granite (diện tích 27,7 ha) thuộc thôn Xí Thoại và 01 khu vực đá granite ốp lát (diện tích 13,71 ha) thuộc thôn Nà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam và bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.