Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Các công văn số 1786/BTNMT-ĐCKS ngày 11 tháng 4 năm 2018, số 4359/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính Phủ có ý kiến như sau:

       1. Đồng ý bổ sung khu vực đá metacarbonat tại Suối Giàng 9,5ha, huyên Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ để phục vụ xây dựng công trình Đại tượng Phật của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái....

 

                                                                                                              Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ./.

Các tệp gắn kèm: